Friday, 1/7/2022 UTC+2
Świetny Portal internetowy!

Zlecenia podejmowane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Post by relatedRelated post

Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne wykonywane są z priorytetem, z uwzględnieniem wymagań klientów. Adwokatka specjalizuje się głównie w zleceniach z obrębu prawa rodzinnego, zachowując pełną poufność oraz empatyczne ukierunkowanie do interesantów. Kierując się do adwokat wrocław można oczekiwać, że będzie się potraktowanym z priorytetem. Sprawy o rozwód lub o separację, sprawy o podział majątku, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy dotyczące pozbawiania lub ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, sprawy o ustalenie kontaktu z dziećmi, sprawy o ustalanie albo zaprzeczanie ojcostwa, bądź sprawy o przysposobienie to często podejmowane sprawy. Indywidualne nastawienie ekspertki i maksymalne zaangażowanie sprawiają, że każdy poczuje się tu jak najlepiej traktowany.

About